Hulphond zelf opleiden

Hulphond zelf opleiden dat kan nu ook bij Hondentrainingen Yvonne van der Meer. Wij hebben een speciaal team die gespecialiseerd is in het opleiden van hulphonden voor volwassenen en kinderen met ADHD, ADD, autisme, syndroom van Down, verstandelijke beperking. Doordat de zorgverzekering bijna geen hulphond meer vergoed en er toch heel veel behoefte is aan een hulphond kunnen wij u helpen en begeleiden u om zelf uw hond op te leiden. Met behulp van een hulphond kan de zelfstandigheid van mensen met een beperking vergroten en deelname aan de samenleving te bevorderen. Ook voor een Buddyhond, PTSS Buddyhond kunt u bij ons terecht.

Hoe kan ik mijn Hulphond zelf opleidenhulphond zelf opleiden:

• Iedere hondenras is bij ons welkom

• Ook pups vanaf 8 weken kunnen bij ons terecht

• De hond heeft geen gedragsproblemen denk hierbij aan agressie

• U heeft zelf een lichamelijke beperking

• De zorgverzekering vergoed geen hulphond aan u

• U bent minimaal 6 jaar oud

Wat kan ik verwachten van mijn hulphond zelf opleiden

De hulphond kan u ontzien in de volgende dingen:

• Uw (hulp) hond de deur voor u kan openmaken

• Uw (hulp) hond kan dingen voor u oprapen

• Uw (hulp) hond kan de telefoon komen brengen

• Uw (hulp) hond kan het tuinhekje openen

• Uw (hulp) hond kan het lichtknopje aan en uit doen

• Uw (hulp) hond kan dingen komen brengen

• En nog zoveel meer

De Hond van Buddy Hulphond

  • Bevordert de motivatie om te leren, omdat het samenwerken met de hond als beloning kan worden ingezet.
  • Verhoogt de sociale interesse, bovendien toont de omgeving eerder interesse in het kind met een stoornis als er een getrainde hond naast loopt. Er is dus sprake van een wisselwerking
  • Biedt ontspanning; testen (o.a.Friedman 1980) hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van een dier de hartslag verlaagt en een gunstig effect heeft op de bloeddruk
  • Oordeelt en veroordeelt niet
  • Helpt het overwinnen van angsten, doordat de hond in voor het kind angstige situaties rust uitstraalt
  • Prikkelt de fantasie ( verhalen vertellen over de hond of ze verzinnen)
  • Creëert empathie, een hond kan zijn gevoelens niet verbergen; zijn lichaamstaal is heel duidelijk. Kinderen die geleerd hebben deze lichaamstaal te begrijpen zullen beter kijken naar de lichaamstaal van mensen en daarop beter kunnen in spelen.
  • Biedt de mogelijkheid om gevarieerde lessen te geven in sociale vaardigheden

Belangrijk is dat de hond die hulp kan verlenen die u nodig heeft. Samen met u stellen wij een pakket en trainingsschema samen dat aan uw wensen voldoet en/of haalbaar is voor uw hond om de hond op te leiden voor hulphond. Hulphond zelf opleiding de training kan op thuislocatie gegeven worden of u kunt terecht bij ons verwarmde Hondentrainingscentrum in Heerhugowaard.

Voor meer informatie over hulphond zelf opleiden neem dan contact op t.a.v. Yvonne van der Meer.